Účtovníctvo

Mzdy a personalistika

Dane

KTO SME

Od roku 1993 poskytujeme kompletné vedenie účtovníctva, mzdovú agendu, daňové poradenstvo a personalistiku.

Zabezpečujeme vedenie účtovníctva pre živnostníkov, spoločnosti s ručením obmedzeným a ďalšie obchodné spoločnosti. Preferujem moderné trendy pri spracovaní účtovníctva. Sme poistení, poskytujeme vzdialený prístup k účtovným dokladom, disponujeme zaručeným elektronickým podpisom.

Mzdová agenda pre zamestnávateľov zahŕňa spracovanie miezd, vedenie súvisiacej agendy, právne a personálne poradenstvo.

Ďalej zabezpečujeme komunikáciu s daňovým úradom, daňové poradenstvo prostredníctvom daňového poradcu, aktuálne a odborné informácie a priebežnú optimalizáciu základu dane.

Prečo my?

  • dlhoročné skúsenosti
  • profesionálny prístup
  • spoľahlivosť a diskrétnosť
  • členstvo v SKDP

ÚČTOVNÍCTVO

Profesionálne vedenie jednoduchého aj podvojného účtovníctva už od 50 €/mesačne. Účtujeme pre živnostníkov, s.r.o. aj akciové spoločnosti. Sledujeme legislatívu, vzdelávame sa a sme poistení. Zobraziť viac..

Online účtovníctvo

Zobraziť viac..

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo slúži na ďaňovú a účtovnú evidenciou fyzických osôb podnikajúcich na základe živnostenského alebo iného osobitného oprávnenia. Zobraziť viac..

Podvojné účtovníctvo

Od roku 1993 poskytujeme účtovníctvo pre s.r.o., a.s. a iné obchodné spoločnosti. Roky skúseností z nás robia stabilného a spoľahlivého partnera. Počas našej existencie, naši klienti nikdy nečeli sankciám alebo pokutám zo strany kontrolných úradov. Zobraziť viac..

Účtovné poradenstvo

Poskytujeme odborné poradenstvo v účtovníctve, o účtovných postupoch, zákonoch a všetkých ďalších predpisoch, ktoré s účtovníctvom súvisia. Zobraziť viac..

Inštalácia Money S3

Dlhoročne pracujeme s účtovným systémom Money S3. Poskytujeme jeho profesionálnu inštaláciu, nastavenie a zaškolenie používateľov. Zobraziť viac..

MZDY A PERSONALISTIKA

Komplexné spracovanie miezd a vedenie mzdovej agendy s individuálnym prístupom už od 5€/zamestnanec. Poskytujeme poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov a personalistiky. Zobraziť viac..

Mzdové poradenstvo

Zobraziť viac..

DANE

Spracovanie daňovej agendy, poradenstvo v oblastí daní, pribežnú daňovú optimalizáciu a prípravu daňových priznaní. Zobraziť viac..

Daňové priznania

Spracovanie daňových priznaní k všetkým druhom daní. Na základe dodaných účtovných dokladov pripravíme a vyplníme priznanie. Zabezpečíme jeho včasné a korektné odovzdanie príslušnému úradu. Zobraziť viac..

Daňová optimalizácia

Zobraziť viac..

Daňové poradenstvo

Takmer dvadsaťročné skúsenosti z poskytovania účtovných, mzdových a daňových služieb z nás robia fundovaného partnera v oblasti daňového poradenstva. Zobraziť viac..

NOVÉ WEBSTRÁNKY

Spustili sme nové webstránky, dúfame, že na nich nájdete všetky potrebné informácie o našej spoločnosti. Radi uvítame aj Vaše postrehy a komentáre, posielajte ich na náš email

IMMUNITAS s. r. o.

IČO: 44 526 725
Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 21091/R

Sídlo Žilina

Vysokoškolákov 41, 010 01 Žilina, Slovensko

Prevádzka Považská Bystrica

Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko

Kontakty

Tel: +421 905 389 874
Email:
Facebook: IMMUNITAS

immunitas

internetové stránky od Lukáčik, s.r.o.

MÁŠ ZÁUJEM O PRÁCU V NAŠEJ SPOLOČNOSTI?

Vyplň formulár, prilož monivačný list a životopis. Ak nás zaujmeš určite sa Ti ozveme!
NAHRAJ ŽIVOTOPIS
MOTIVAČNÝ LIST