Podvojné účtovníctvo

Od roku 1993 poskytujeme účtovníctvo pre s.r.o., a.s. a iné obchodné spoločnosti. Roky skúseností z nás robia stabilného a spoľahlivého partnera. Počas našej existencie, naši klienti nikdy nečeli sankciám alebo pokutám zo strany kontrolných úradov.

Naše služby sú komplexné, účtovníctvom len začínajú. Okrem toho vedeniu spoločnosti pravidelne reportujeme priebežné výsledky hospodárenia, poskytujeme vzdialený prístup k účtovnému softvéru, vediem mzdy a poskytujeme kompletné poradenstvo z oblasti daní a personalistiky.

Vedenie podvojného účtovníctva pozostáva z nasledovných činností:

 • mesačné spracovávanie účtovníctva objednávateľa s obsahom:
  • zaúčtovanie účtovných dokladov do účtovných kníh
  • spracovanie mesačných tlačových zostáv účtovných kníh podľa platného zákona o účtovníctve
 • mesačné alebo štvrťročné vyhotovovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a daňové priznanie k DPH,
 • ročné spracovávanie:
  • inventarizácie účtov
  • uzatváranie a otváranie účtovných kníh
  • zostavenie riadnej, resp. mimoriadnej účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb.

 

Ďalšie služby..