Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo slúži na ďaňovú a účtovnú evidenciou fyzických osôb podnikajúcich na základe živnostenského alebo iného osobitného oprávnenia.

Efektívne účtovníctvo pre živnostníka je základom jeho finančnej stability. Poskytneme kompletné poradenstvo, podklady k rozhodnutiam, zabezpečíme komunikáciu s daňovou správou, poisťovňami a inými úradmi. Získate množstvo času, ktoré môžte venovať rozvoju vlastného podnikania.

Vedenie jednoduchého účtovníctva pozostáva z nasledovných účtovných a administratívnych úkonov:

 • mesačné spracovávanie účtovníctva objednávateľa s obsahom:
  • zaúčtovanie účtovných dokladov do účtovných kníh
  • spracovanie mesačných tlačových zostáv účtovných kníh podľa platného zákona o účtovníctve
  • vyhotovovanie podkladov pre daňové priznania k DPH a daňové priznanie k DPH
 • ročné spracovávanie:
  • inventarizácie účtov
  • uzatváranie a otváranie účtovných kníh
  • zostavenie riadnej, resp. mimoriadnej účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb.

Ďalšie služby..