Mzdy a personalistika

Komplexné spracovanie miezd a vedenie mzdovej agendy s individuálnym prístupom už od 5€/zamestnanec. Poskytujeme poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov a personalistiky.

Naše služby zahŕňajú:

 • mesačné spracovanie miezd a vedenie mzdových listov zamestnancov objednávateľa
 • základné mesačné výstupy:
  • výplatná a zúčtovacia listina, rekapitulácia miezd
  • výplatné pásky
  • výkazy do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne
  • hromadný príkaz na úhradu odvodov do poisťovní a dane
  • hromadný príkaz na úhradu výplat zamestnancov na osobné účty
  • výplatná listina a mincovka miezd vyplácaných v hotovosti
  • príkaz na úhradu zrážok z miezd zamestnancov
 • doplnkové služby:
  • spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti, vystavovanie potvrdenia o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch pre zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti
  • vedenie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia
  • spracovanie prihlášok a odhlášok zamestnancov objednávateľa do jednotlivých poisťovní
  • vypracovanie štvrťročného „Prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti“ pre príslušný daňový úrad
  • vypracovanie ročného „Hlásenia o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti“ pre príslušný daňový úrad
  • vystavovanie potvrdenia o zárobku na požiadanie zamestnanca objednávateľa a potvrdenia o zápočte rokov pri skončení zamestnania.

 

Ďalšie služby..