Účtovníctvo

Profesionálne vedenie jednoduchého aj podvojného účtovníctva už od 50 €/mesačne. Účtujeme pre živnostníkov, s.r.o. aj akciové spoločnosti. Sledujeme legislatívu, vzdelávame sa a sme poistení.

Preferujem moderné trendy pri spracovaní účtovníctva:

 • vzdialené pripojenie klienta na vlastný server,
 • elektronická komunikácia s DÚ so zaručeným elektronickým podpisom,
 • elektronická komunikácia so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami,
 • povinné poistenie našej činnosti cez SKDP a tým aj ručenie za prípadné pokuty, penále a úroky z omeškania,
 • zastupovanie v daňovom konaní.

Zárukou kvality našich služieb sú dlhoročné skúsenosti. Pre našich klientov spoľahlivo a diskrétne pracujeme od roku 1993. Sme riadne poistení, disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, pravidelne sa zúčastňujeme povinných školení a sledujeme podstatné zmeny v legislatíve. Ručíme v prípade pokút zo strany daňového úradu, sociálnej alebo zdravotnej poistovne.

V rámci účtovných služieb poskytujeme:

 • spracovanie, kontrola a zaúčtovanie dokladov
 • sledovanie a implementácia legislatívnych zmien
 • pravidelný a mimoriadny reporting
 • vedenie hlavnej knihy a pomocných kníh
 • vedenie analytickej evidencie
 • sledovanie stavu pohľadávok, záväzkov a platobnej disciplíny odberateľov
 • komunikácia so správcom dane a audítormi,
 • evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku
 • evidencia DPH a vypracovanie daňového priznania k DPH
 • vypracovanie podkladov k dani z príjmu fyzických a právnických osôb
 • vypracovanie pokladov pre daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností
 • reporting pre NBS, Štatistický úrad, Ministerstvo financií a iné organizácie
 • reporting pre potreby vedenia spoločnosti
 • účtovné poradenstvo

Na osobnom stretnutí vám predvedieme vzdialené pripojenie v praxi. Uvidíte napr. praktické predvedenie vystavenia faktúry, vytlačenie si dokladu u seba a mnohé ďalšie funkcie. Radi vám osobne predstavíme naše účtovné služby.

Ďalšie služby..