Účtovné poradenstvo

Poskytujeme odborné poradenstvo v účtovníctve, o účtovných postupoch, zákonoch a všetkých ďalších predpisoch, ktoré s účtovníctvom súvisia.

Poradenstvo sa sústreďuje na nasledovné činnosti:

  • finančné účtovníctvo,
  • daňové zákony,
  • výber medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom,
  • zakladanie spoločností,
  • mzdové účtovníctvo,
  • skladové účtovníctvo,
  • optimalizácia daňového zaťaženia.

Sme členmi Slovenskej komory daňových poradcov a cez ich informačný system Baltazár máme informácie z prvej ruky. Pravidelne sa vzdelávame na školeniach a sledujeme aktuálne zmeny v legislatíve.

Ďalšie služby..