Daňové priznania

Spracovanie daňových priznaní k všetkým druhom daní. Na základe dodaných účtovných dokladov pripravíme a vyplníme priznanie. Zabezpečíme jeho včasné a korektné odovzdanie príslušnému úradu.

Vypacujeme daňové priznania pre živnostníkov, fyzické aj právnické osoby, ale aj pre zamestnancov. Sústreďdujeme sa najmä na daňové priznanie k:

  • dani z príjmu – závislá činnosť,
  • dani z príjmu – fyzické osoby s inými príjmami,
  • dani z príjmu – živnostníci,
  • dani z príjmu – právnické osoby,
  • dani z pridanej hodnoty,
  • dani zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov – za Vašich zamestnancov,
  • dani z motorových vozidiel.

Ďalšie služby..